Kampanyalı Ürünler İçin Buraya Tıklayın
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluklarını düzenlemek amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012’de yürürlüğe girdi. 
Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır.

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarımıza yol göstermek, işyerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.